Akademia NFZ
20 czerwca 2018

Akademia NFZ
projekt „Prawa Pacjenta-dziecka w szkole”

Klasy siódme uczestniczyły w II edycja akcji „Prawa Pacjenta-dziecka w szkole” przygotowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez przedstawiciela biblioteki, policjanta, pielęgniarkę szkolną i nauczycieli biologii, podczas których poznali:

1. Prawa Młodego Pacjenta- „Gdy potrzebujesz pomocy, masz prawo do tego by odpowiedniej służby i osoby podjęły działania służące ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia dzieci”
2.Skąd biorą się uzależnienia, przykłady uzależnień (papierosy, alkohol, dopalacze, komputery, telefony)
3.Kształtowali prawidłowe reakcje wobec nałogów i uzależnień, utrwalali postawy asertywności: , „Mówię nie -kiedy ktoś chce poczęstować mnie różnego rodzaju środkami uzależniającymi
5.Zastanawiali się i próbowali odpowiedzieć na nurtujące pytania: ile czasu poświęca się na oglądanie telewizji i grze na komputerze, co mógłbyś zrobić innego dla rozrywki – uczniowie odpowiadali cyt.: mógłbym czytać książki, spacerować, grać w piłkę, spotkać się a kolegami
6.Poznali odpowiednie instytucje i osoby niosące pomoc uzależnionym od grania na komputerze.
7.Uczniowie razem z osobami prowadzącymi zajęcia zastanawiali się:

„Jak bezpiecznie spędzać wakacje i wolny czas” nie narażając swojego zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego. Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczyli w tych zajęciach pogłębiając swoje wiadomości i umiejętności dotyczące uzależnień i walki z nimi. Za działania profilaktyczno-edukacyjne Szkoła Podstawowa otrzymała Certyfikat: „Prawa Pacjenta Dziecka w Szkole”, który został wręczony młodzieży na uroczystej akademii podsumowującej prowadzone projekty w roku 2017/2018

Ewa Trepka, Małgorzata Czapla

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03