Nauczyciele

KADRA PEDAGOGICZNA

ROK SZKOLNY 2019/2020

Wychowawcy Branżowej Szkoły I Stopnia

Dyrektor

Violetta Trzcina

Wicedyrektor

Danuta Krzystanek-Żak

Wychowawca klasa 1A Br

Aneta Pukacz

Wychowawca klasa 1B Br

Mariusz Wyjadłowski

Wychowawca klasa 1C Br

Agnieszka Kołton – Kornes

Wychowawca klasa 1D Br

Janusz Wójcik

Wychowawca klasa 1E Br

Aleksandra Jończyk

Wychowawca klasa 2A Br

Justyna Balicka – Kozub

Wychowawca klasa 2B Br

Małgorzata Kwiecień -Jagielska

Wychowawca klasa 3A ZSZ

Magdalena Jajesniak – Kalisz

Wychowawca klasa 3B ZSZ

Violetta Klimek

Wychowawca klasa 3C ZSZ

Małgorzata Dolińska-Stanek

Wychowawca klasa 3D ZSZ

Agata Kostecka

Wychowawca klasa 3E ZSZ

Daria Gądek

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03