Drogi Licealisto!
1 września 2020

1. Nie przychodź do szkoły, jeśli masz jakiekolwiek objawy choroby, a jeśli poczujesz się źle, zgłoś to nauczycielowi.
2. Wchodź wejściem przy jadalni, tam będziesz mieć zmierzoną temperaturę i zdezynfekujesz ręce.
3. Jeśli się spóźnisz lub masz na późniejszą godzinę wchodzisz wejściem głównym.
4. Jeśli poruszasz się na wózku – wjedź głównym wejściem.
5. Myj często ręce.
6. Nie pożyczaj przyborów szkolnych od kolegów.
7. Nie dziel się jedzeniem i piciem z kolegami.
8. Nie przynoś niepotrzebnych rzeczy do szkoły.
9. Po korytarzach chodź zawsze w maseczce lub przyłbicy, zasłaniając usta i nos. Dotyczy to wszystkich miejsc wspólnych oraz jadalni.
10. Unikaj tłoczenia się- zachowuj dystans społeczny.
11. Uczysz się w jednej klasie, na przerwy wychodzisz wg określonego harmonogramu – z nauczycielem, w razie ładnej pogody przerwy spędzać będziesz na dworze.
12. W klasie zajmujesz zawsze swoje miejsce.
13. Przerwa obiadowa wyznaczona jest dla Ciebie o 13.30. Przed wejściem do jadalni dezynfekujesz ręce, wchodzisz na jadalnię w maseczce, przyłbicy, zajmujesz wyznaczone miejsce.
14. Nie korzystasz z szatni- w Twojej sali jest wyznaczone miejsce, aby pozostawić wierzchnie okrycie.
15 Na praktyki zawodowe idziesz z nauczycielem.

Pamiętaj, że od przestrzegania tych zasad zależy, czy będziemy mogli spotykać się w szkole!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03