SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY „Dzień Dziecka” – święto wszystkich dzieci

„Dzień Dziecka” – święto wszystkich dzieci
31 maja 2021

Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1954 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w celu upowszechniania praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. „Dzień Dziecka” – ulubione święto wszystkich dzieci. Ten dzień kojarzy się głównie z prezentami, spędzaniem czasu z rodziną, pysznym jedzeniem i radością. Podczas zajęć z kreatywności uczniowie klas 7-8 SP oraz PP wykonali piękny plakat, do którego dołączamy serdeczne życzenia dla wszystkich dzieci.

Ewa Tarnowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03