SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Dzień nowych technologii

Dzień nowych technologii
22 marca 2018

NASK Państwowy Instytut Badawczy w ramach Dnia Nowych Technologii w Edukacji organizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotował internetową zabawę, związaną z wartościowym i bezpiecznym wykorzystywaniem nowych technologii. Uczniowie klasy 1Az Szkoły Podstawowej nr 1 przystąpili do zabawy. Tego dnia wspólnie z nauczycielem rozwiązali quiz dotyczący bezpieczeństwa i usług sieciowych powszechnie używanych przez najmłodszych. Przeprowadzono również lekcję, na której stosowano gry i programy edukacyjno-terapeutyczne z wykorzystaniem tabletu. Uczniowie klasy 1 Az na co dzień mają kontakt z nową technologią w edukacji, gdzie w procesie edukacyjno-terapeutycznym obsługują tablet i korzystają z aplikacji AAC, DrOmnibus i wielu aplikacji edukacyjnych, w tym programów edycji graficznej.

Koordynator: Aneta Nowak

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03