SOSW Aktualności - INTERNAT i ŚWIETLICA Glinołapki, Arteterapia – świetlica

Glinołapki, Arteterapia – świetlica
4 lutego 2019

Glina należy do tworzyw bezkształtnych, które można modelować w dowolny sposób – zamierzony, a nawet przypadkowy. Praca w glinie przynosi doskonały efekt terapeutyczny. Drobny ruch, wgniecenie powoduje zmianę kształtu, co pozwala na wyładowanie ekspresji twórczej. Ceramika natomiast pozwala utrwalić wykonany twór, nadać mu ostateczny szlif i wygląd. Uczeń uczestniczący w złożonym procesie obróbki, tworzy formy: przemyślane, celowe, niekiedy niezamierzone lecz o dużych walorach estetycznych, jest “skazany” na sukces w działaniu, co pozwala na podniesienie poczucia własnej wartości.

Arteterapia – czyli terapia sztuką. Nauczyciel świetlicy prowadzi zajęcia w sposób urozmaicony i dostosowany do potencjału każdego ucznia. Dąży, aby były one formą odpoczynku od zajęć szkolnych, a jednocześnie pobudzały dzieci do dalszego samokształcenia i rozwoju. Arteterapia może być prowadzona indywidualnie i grupowo – udział jest dobrowolny.

Podczas pobytu na świetlicy dzieci uczestniczą w:
– kółku pt. „Glinołapki”
– programie arteterapeutycznym pt. „Wyobraźnia bez granic”.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03