SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Jan Mela wśród uczniów – LO

Jan Mela wśród uczniów – LO
30 listopada 2018

30 listopada 2018 r. był wyjątkowym dniem dla społeczności Ośrodka, gdyż odwiedził wychowanków znany podróżnik, najmłodszy w historii zdobywca biegunów i pierwszy niepełnosprawny, który dokonał tak niebywałego wyczynu – Jan Mela. Gość zachwycił wszystkich poczuciem humoru, barwnymi opowieściami o swojej drodze do sukcesów, a wyjątkowym dystansem do własnej niepełnosprawności wzbudził zachwyt, podziw i entuzjazm uczniów. Każdy chciał zadać pytanie, uzyskać autograf i wspólne zdjęcie. To wyjątkowe spotkanie z dziećmi i młodzieżą SOSW dało im tak potrzebne wsparcie, poczucie, ze mogą zrealizować wiele marzeń i było ważnym momentem w ich nauce oraz rehabilitacji.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03