SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Konkurs przyrodniczo-ekologiczny z okazji Dnia Ziemi

Konkurs przyrodniczo-ekologiczny z okazji Dnia Ziemi
26 marca 2019

W dniu 26 marca 2019 r. p. Ewa Tarnowska przygotowała i przeprowadziła wśród uczniów klas Gimnazjum ZET oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy Konkurs przyrodniczo-ekologiczny z okazji „Dnia Ziemi” pod hasłem: „Mamy tylko jedną Ziemię” Uczniowie odpowiadali na pytania związane z różnorodnością i znaczeniem roślin i zwierząt dla życia człowieka; rozpoznawali je na ilustracjach, uzupełniali zdania z ,,lukami,, wyrazowymi, poszerzające i utrwalające wiadomości na temat naszej planety; położenia w Układzie Słonecznym, rozmieszczenia kontynentów i oceanów, położenia Polski, wpływu działalności człowieka na zanieczyszczenia wody, powietrza, gleby. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela wykonali szereg ćwiczeń praktycznych wykorzystując mapy, globus, plansze, zgromadzone pozycje książkowe oraz przygotowany test. Część uczniów wykazała się dużą wiedzą, wszyscy byli zaangażowani, aktywni. Najlepsi otrzymają nagrody książkowe podczas obchodów ,,Dnia Ziemi,,

Ewa Tarnowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03