SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Konkurs – „Szkolny Mistrz Ortografii”

Konkurs – „Szkolny Mistrz Ortografii”
2 kwietnia 2019

2 kwietnia 2019 r . Ośrodek po raz czwarty był organizatorem Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Szkolny Mistrz Ortografii” dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Konkurs objęty został honorowym patronatem Miejskiej Biblioteki w Dąbrowie Górniczej oraz Przeglądu Dąbrowskiego. W tym roku o tytuł mistrzowski walczyło 14 uczniów z siedmiu szkół. Gościliśmy uczniów z Olkusza, Dąbrowy Górniczej, Chrzanowa, Katowic, Sosnowca. Zadania, z którymi musieli zmierzyć się uczestnicy były dostosowane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie : pani Weronika Skrzekowska- doradca metodyczny języka polskiego i bibliotek szkolnych, pani Monika Bokri- reprezentująca Miejską Bibliotekę w Dąbrowie Górniczej oraz pani Katarzyna Rogowicz- surdopedagog, tyflopedagog, nauczyciel SOSW. Po trudach konkursowych zmagań nadszedł czas wręczenia dyplomów, nagród i upominków uczestnikom konkursu oraz słodkiego poczęstunku. Serdecznie dziękujemy sponsorom- Urzędowi Miasta w Dąbrowie Górniczej, Miejskiej Bibliotece w Dąbrowie Górniczej oraz firmie Geovia sp.zo.o. W tegorocznej edycji uczniowie naszej szkoły osiągnęli potrójny sukces.

Serdecznie gratulujemy
Emilii Tryjańskiej- zdobywczyni I miejsca
Olafowi Jasikowi- laureatowi II miejsca
Nasza drużyna zdobyła także puchar Złotej Szkoły Mistrzów Ortografii

Gratulujemy również:
Marcinowi Koziołowi ze Szkoły Podstawowej nr 20 zdobycia III miejsca

Szkole Podstawowej nr 20 w Dąbrowie Górniczej -Srebrnej Szkole Mistrzów Ortografii Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach- Brązowej Szkole Mistrzów Ortografii. Do zobaczenia za rok.

Monika Kubicka- Pytasz
Aleksandra Jonczyk

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03