SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA KONKURS – ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI

KONKURS – ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
12 lutego 2021

KONKURS
Ważne informacje:
• zadaniem uczestników jest wykonanie jednostronnej zakładki do książki,
• praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.),
• mogą być użyte dowolne płaskie materiały nie brudzące i nie niszczące książki,
• kształt pracy dowolny,
• każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną pracę,
• na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko autora projektu, klasę.
Kategorie wiekowe:
• oddziały przedszkolne,
• klasy I – III SP,
• klasy IV – VIII SP.
Kryteria oceny prac:
• pomysłowość,
• estetyka wykonania pracy,
• samodzielność wykonania.
Ważne terminy:
• prace składamy w bibliotece szkolnej do dnia 28.02.2021r.
• ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 05.03.2021 r.

Zapraszamy
E. Jagodzińska, M. Lorenz, U. Pacha, B.Szufryn

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03