Kurier z Warszawy
1 kwietnia 2019

W celu przybliżenia historii Polski i losów Polaków w czasie II wojny światowej oraz rozwijania wśród uczniów wrażliwości społecznej w ramach zajęć dydaktycznych 1 kwietnia 2018 r. uczniowie klas VII i VI wraz z nauczycielami obejrzeli najnowszą sensacyjną historię szpiegowską wyreżyserowaną przez Władysława Pasikowskiego pt. „Kurier”. Niezwykłe zdarzenia z życia legendarnego „Kuriera z Warszawy” Jana Nowaka-Jeziorańskiego okazały się doskonałym materiałem na film. Dzięki udziałowi w projekcji filmu uczniowie przekonali się jaką odwagą i bohaterstwem wykazali się nasi przodkowie w nierównej walce z okupantami o wolność, honor i niepodległość ojczyzny. Lekcje organizowane poza murami szkoły pomagają w wszechstronnym rozwoju osobowości naszych uczniów, uczą ich kreatywności, umiejętności współdziałania i współżycia w grupie, skłaniają do twórczego myślenia. Ponadto wspólne wyjścia sprzyjają integracji uczniów poprzez lepsze poznanie się oraz budowanie wzajemnego zaufania.

Joanna Wyjadłowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03