SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Lekcje po których staliśmy się lepsi…

Lekcje po których staliśmy się lepsi…
16 marca 2018

W naszej szkole od 14 do 16 marca 2018 r. odbyły się rekolekcje wielkopostne. Hasło przewodnie tegorocznych rekolekcji brzmiało: „Bóg jest miłością”. Ojciec Jacek Bielecki, franciszkanin przygotował nasze spotkania z Bogiem bardzo profesjonalnie. W pierwszym dniu mówiliśmy o miłości, którą zostaliśmy obdarzeni przez Boga. Również o tym, że chcąc odpowiedzieć na miłość Boga powinniśmy się modlić i korzystać z sakramentów świętych. Następnie podawaliśmy przykłady naszej miłości do rodziców i do drugiego człowieka. Każdy z nas przywitał się z maskotką Anioła Miłosza, który towarzyszył nam przez całe rekolekcje. Ojciec Jacek przygotował mnóstwo środków dydaktycznych, dzięki którym łatwiej nam było zrozumieć hasło przewodnie rekolekcji. W drugim dniu prowadzący nawiązał do dekalogu, czyli głównych zasad wiary każdego chrześcijanina. Zachęcał, aby budować nasze życie w oparciu o przykazania. Dzieci wykonały serca z niebiańskiej plasteliny, którą przyniósł Anioł Miłosz. Zostały one złożone na ołtarzu podczas piątkowej mszy świętej. Nauki ojca Jacka są bardzo ciekawe i pouczające. Przeplatane piosenkami i prezentacjami multimedialnymi. Zachęcają nas do bycia lepszym człowiekiem i do czynienia dobra w otaczającym świecie. Na zakończenie czwartkowego spotkania każde dziecko otrzymało kartkę w kształcie serca z hasłem przewodnim rekolekcji, na odwrocie należało napisać imię osoby lub osób, które są kochane przez nas i za które będziemy się wspólnie modlić. W piątek w ostatnim dniu szkolnych rekolekcji uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kościele św. Antoniego z Padwy, na Górce Gołonoskiej, gdzie mogliśmy przystąpić do spowiedzi św. Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Gimnazjum Z. serdecznie dziękują ojcu Jackowi za trud włożony w przygotowanie rekolekcji.

Małgorzata Rozwadowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03