Samorząd uczniowski

     SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH        W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Samorząd uczniowski IV Licem Ogólnokształcącego stanowi nieodłączną część naszej szkoły. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Wszyscy uczniowie są członkami samorządu uczniowskiego i mają prawo angażować się w jego prace – niezależnie od tego, czy zostali wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy czy po prostu mają ciekawy pomysł na działanie w szkole lub poza nią. Działając w samorządzie uczniowskim uczniowie wpływają na to, co dzieje się w szkole, mają szansę lepiej się zintegrować, poznać nowych ludzi, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, wzbogacać ofertę imprez szkolnych, mają szansę wykazać się swoją kreatywnością, uczyć się współpracy w grupie, zdobywać nowe, cenne doświadczenia i brać udział w kreowaniu szkolnej rzeczywistości.

ZARZĄD SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2019/2020
Przewodnicząca: Sandra Zanio
Z-ca: Oskar Dziubka
Skarbnik: Filip Stępień

DZIAŁANIA SAMORZĄDU ROK SZKOLNY 2019/2020

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2019/2020
DZIAŁO SIĘ WE WRZEŚNIU
DZIAŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU
DZIAŁO SIĘ W LISTOPADZIE
DZIAŁO SIĘ W GRUDNIU

DZIAŁANIA SAMORZĄDU ROK SZKOLNY 2018/2019

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO 2018/2019 
DZIAŁO SIĘ WE WRZEŚNIU
DZIAŁO SIĘ W PAŹDZIERNIKU
DZIAŁO SIĘ W LISTOPADZIE
DZIAŁO SIĘ W GRUDNIU
DZIAŁO SIĘ W STYCZNIU
DZIAŁO SIĘ W LUTYM
DZIAŁO SIĘ W MARCU
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03