SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA Matematyczno – karnawałowy zawrót głowy

Matematyczno – karnawałowy zawrót głowy
28 stycznia 2019

28 stycznia 2019r w ramach projektu matematycznego „ Matematyczno – karnawałowy zawrót głowy” odbyły się zajęcia otwarte dla uczniów Szkoły Branżowej naszego ośrodka. Celem projektu było doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów oraz wskazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym . Uczniowie szkoły zawodowej pod opieką p. Anity Kluski oraz p. Małgorzaty Dolińskiej-Stanek rozwiązywali zadania tekstowe o tematyce karnawałowej, dzięki czemu mogli sprawdzić umiejętności wykorzystania poznanych na lekcjach wiadomości oraz wykazać się umiejętnością współzawodnictwa i współpracy w grupie. Drugim etapem projektu było wyznaczenie liderów zespołów klasowych, którzy wzięli udział w konkursie „ Jeden z dziesięciu”, gdzie zmagali się z pytaniami dotyczącymi zastosowania matematyki w praktyce, zachowując przy tym zasady zdrowej rywalizacji i atmosferę świetnej zabawy. Po ukończeniu wszystkich matematycznych konkurencji podsumowano pracę uczniów i wyłoniono zwycięzców:

Współzawodnictwo klasowe:

I miejsce – klasa 3AZ,
II miejsce – klasa 2AZ, 2EZ,,
III miejsce – klasa 1AB
Konkurs indywidualny:
Elżbieta Banach kl. 1AB, Mariusz Ostrowski kl. 2EZ, Dominika Wojnowska kl.2AZ

Wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje i słodkie upominki.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03