SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Matematyczno – karnawałowy zawrót głowy

Matematyczno – karnawałowy zawrót głowy
8 stycznia 2019

8 stycznia 2019r w ramach projektu matematycznego „ Matematyczno – karnawałowy zawrót głowy” odbyły się zajęcia otwarte dla uczniów gimnazjum i liceum ogólnokształcącego naszego ośrodka. Celem projektu było wskazanie praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym oraz doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów. Uczniowie gimnazjum pod opieką p. Małgorzaty Dolińskiej-Stanek oraz uczniowie liceum ogólnokształcącego pod opieką p. Tomasza Kępy rozwiązywali zadania tekstowe o tematyce świąteczno-karnawałowej, dzięki czemu mogli sprawdzić umiejętności wykorzystania poznanych na lekcjach wiadomości oraz współzawodnictwa i współpracy w grupie. Następnie liderzy zespołów klasowych wzięli udział w konkursie „ Jeden z dziesięciu”, gdzie zmagali się z pytaniami dotyczącymi zastosowania matematyki w praktyce, zachowując przy tym zasady zdrowej rywalizacji i atmosferę świetnej zabawy. Po ukończeniu wszystkich matematycznych konkurencji podsumowano pracę uczniów i wyłoniono zwycięzców:

Współzawodnictwo klasowe:

Gimnazjum:
I miejsce – klasa 3F ,
II miejsce – klasa 3A ,
III miejsce – klasa 3E ,

Liceum:
I miejsce – klasa 3A ,
II miejsce – klasa 2A ,
III miejsce – klasa 2B ,

Konkurs indywidualny:

Gimnazjum: Kinga Kordońska kl.3Dg, Adam Brzeszcz kl.3Ag, Jakub Godzic kl.3Fg ,

Liceum: Filip Stępień kl.3 LO, Patryk Olszowy kl.2A, Mateusz Magiera kl.3A

Wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje i słodkie upominki.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03