SOSW Aktualności - PRZEDSZKOLE Międzynarodowy Dzień AHC

Międzynarodowy Dzień AHC
18 stycznia 2021

18 stycznia to Międzynarodowy Dzień AHC (naprzemiennej hemiplegii dziecięcej). To tzw. awarness day – dzień szerzenia świadomości tej choroby. Naprzemienna hemiplegia dziecięca to niezwykle rzadka i ciężka choroba uwidaczniająca się w bardzo wczesnym dzieciństwie i towarzysząca pacjentowi do końca życia. Częstotliwość występowania szacowana jest na 1:1.000.000. Częstotliwość występowania AHC szacowana jest na 1:1.000.000. Symbolem wsparcia tego dnia jest uniesiony ku górze wskazujący palec, jako znak jeden na milion. Nasze przedszkolaki także włączyły się do akcji !

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03