Międzynarodowy Dzień Teatru
29 marca 2021

Międzynarodowy Dzień Teatru został ustanowiony w czerwcu 1961 r., na pamiątkę otwarcia Teatru Narodów w Paryżu, które miało miejsce 27 marca 1957 r. Ustanowienie Dnia Teatru zaproponował Arvi Kivimaa, prezydent Fińskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego podczas 9. światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego w Helsinkach. Odtąd Dzień Teatru jest obchodzony w ponad stu państwach na całym świecie. To święto wszystkich ludzi teatru – twórców, realizatorów i wykonawców, ale również tych, bez których teatr nie mógłby istnieć – widzów. W tym roku, tak jak i w poprzednim, nie jest nam dane uczcić tego dnia odwiedzając teatr. Można jednak świętować w domu – oglądając spektakle online i wspominając teatralne doświadczenia. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jest to wyjątkowo trudny czas dla żywego teatru i wielu artystów, technicznych, teatralnych. Brakuje nam kontaktu z „żywym słowem”, którego doświadczaliśmy na spektaklach teatralnych. Uświadomiło to nam, że wszyscy jesteśmy częścią tego samego teatralnego ekosystemu, chociaż w różnych funkcjach, miejscach, na różny sposób. Silna potrzeba tworzenia poruszyła w nas wyobraźnie i spróbowaliśmy przestawić się w tych nowych okolicznościach na twórcze, nowe sposoby komunikacji, w dużej mierze dzięki możliwościom Internetu. Młodzież klas drugich IV Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej postanowiła uczcić Międzynarodowy Dzień Teatru uczestnictwem w projekcie ukazującym synkretyzm sztuki romantycznej: „Reinterpretacja tekstów romantycznych z wykorzystaniem muzyki, sztuki malarskiej i interpretacji scenicznej.” Częścią składową tego projektu było nagranie we własnej interpretacji fragmentów epopei „Pan Tadeusz” A. Mickiewicza, z muzyką Wojciecha Kilara w tle oraz wybranych tekstów europejskiej literatury romantycznej. Zachętą do wysłuchania interpretacji uczniów niech będą słowa autorki projektu, nauczycielki j. polskiego w IV LO mgr Anny Nowak, skierowane do uczestników projektu będących równocześnie jego odbiorcami: „Kontakt z pięknem natury umożliwia nam osiągnięcie harmonii, wewnętrznego spokoju. Zatrzymajmy się na chwilę, by dostrzec to piękno ważne dziś. Może nauczymy się miłości, szacunku? Wejdźmy w ten świat, odczytajmy go za pomocą strof poezji. Posłuchajmy pięknych dźwięków, które je dopełnią.”

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03