SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Napisali o nas w Magazynie Nasze Sprawy

Napisali o nas w Magazynie Nasze Sprawy
10 kwietnia 2018

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy” to jeden z nielicznych profesjonalnych periodyków, które daje pełny ogląd spraw środowiska tych osób, w znaczący sposób wpływa na kształtowanie postaw i stanowisk wobec ich problemów oraz inspiruje rozwiązania przyczyniające się do ich łagodzenia. 27 marca 2018 r. odbyła się konferencja Śląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Relację ze spotkania zamieścił na swoim Portalu Magazyn Informacyjny „Nasze Sprawy”.

Co dalej absolwencie?

Śląski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27 marca przy współpracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej przeprowadził konferencję nt. „Współpraca w zakresie aktywizacji uczniów i absolwentów niepełnosprawnych”. Gości przywitali Violetta Trzcina, dyrektor SOSW oraz Jan Wroński, dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON. Elżbieta Gęca, naczelnik UM w Dąbrowie Górniczej przeczytała list prezydenta Dąbrowy Górniczej z życzeniami owocnych obrad. O zasadach funkcjonowania SOSW i Zespołów Szkół Specjalnych (ZSS) w województwie śląskim mówiła przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Katowicach. Z badanami ankietowymi dotyczącymi sytuacji tych placówek zapoznała zebranych Teresa Saczuk ze Śląskiego Oddziału PFRON Nowoczesne narzędzia edukacyjne przedstawiła Aleksandra E. Adamczyk z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Natomiast w prezentacji na temat „Możliwości skorzystania z Programu Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży, sportu na lata 2014-2020 Erasmus+”, z dużym zaangażowaniem scharakteryzowała je Aleksandra Fijałkowska, koordynator programu Erazmus+ Przystępnie i z dużym wyczuciem Gabriela Knapik ze Śląskiego Oddziału PFRON omówiła zadania funduszu w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnością, a dobre praktyki stosowane w SOSW w Dąbrowie Górniczej opisała wicedyrektor ośrodka, Elżbieta Chycka. Podsumowaniem konferencji był nad wyraz ożywiony panel dyskusyjny, w którym tematem wiodącym były problemy związane z zatrudnieniem absolwentów ww. placówek oświatowych. Po zakończeniu nauki absolwenci tych placówek nie mają już możliwości kształcenia się i doskonalenia. – To są jakby dwa odrębne światy – edukacja, a dalsze działania, które mogą się zakończyć w DPS-ach – powiedziała dyrektor Violetta Trzcina. Wiele osób wskazywało na konieczność przeprowadzenia zmian w sposobie i formach działania DPS-ów. Uczestnicy dyskusji wielokrotnie podkreślali, że rodzice dzieci z niepełnosprawnością martwią się, co z nimi będzie po ukończeniu szkoły? Nie znajdując pracy, ani innych form wsparcia są pozostawione samym sobie i cały wysiłek edukacyjny idzie na marne. Problemów jest znacznie więcej, jak choćby potrzeba nowych, zróżnicowanych form wspierania absolwentów z niepełnosprawnością. Wszyscy uczestnicy byli zgodni co do tego, że potrzebne są dalsze konstruktywne spotkania i szeroka współpraca różnych podmiotów w zakresie aktywizacji uczniów i absolwentów z niepełnosprawnością. Spotkanie zakończyło zwiedzanie znakomicie wyposażonego ośrodka.

Iwona Kucharska, fot autorka, Śl. O. PFRON
Data publikacji: 29.03.2018 r.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03