Nie zabierajcie mamy
25 października 2021

„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE”
13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

Nasza szkoła realizuje projekt kuratoryjny, którego patronami są Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego i Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego – „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jednym z zadań do zrealizowania w ramach projektu była projekcja filmu dokumentalnego „Nie zabierajcie mamy”. Uczniowie klas 7 i 8 w dniu dzisiejszym obejrzeli w/wym. produkcję podczas lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie. Celem filmu jest przedstawienie nieopowiedzianej do tej pory historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981r. – 22 lipca 1983r.). Stanowi on doskonały materiał edukacyjny dotyczący funkcjonowania systemu totalitarnego. Bazując na relacjach ofiar uczniowie poznali metody działania komunistycznego aparatu terroru wobec społeczeństwa. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.

Joanna Wyjadłowska, Marta Wierzbowska, Bartosz Gałęziowski

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03