SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Nowoczesna pracownia Cyber-Oko – LO

Nowoczesna pracownia Cyber-Oko – LO
27 lutego 2019

27.02.2019 r w naszym Ośrodku odbyła się konferencja podsumowująca projekt kierowany do dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, który opierał się o nowoczesne terapie indywidualne i grupowe w ramach partnerstwa z Fundacją PZU. Temat spotkania „Wieloprofilowe usprawnianie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” przyciągnął wielu zainteresowanych nauczycieli z terenu województwa, studentów i rodziców. Symbolicznego przecięcia wstęgi w kolejnej nowoczesnej pracowni specjalistycznej w naszej placówce – „Cyber-Oko” dokonały: Zastępca Prezydenta Bożena Borowiec, Naczelnik Wydziału Zdrowia Natalia Wierzelewska oraz Dyrektor Ośrodka Violetta Trzcina. Cyber-Oko jest to jeden z najnowocześniejszych systemów dla dzieci, które nie mówią i często nie mogą się poruszać. Będą mogły teraz porozumiewać się z otoczeniem, będą sygnalizowały swoje potrzeby i pragnienia, a tym samym ich świat nabierze barw, a życie stanie się łatwiejsze i bardziej komfortowe. Urządzenie nowej generacji śledzi ruch gałek ocznych, przetwarzając go na konkretne informacje, co umożliwia pracę z dziećmi, u których komunikacja za pomocą mowy lub gestów jest utrudniona lub niemożliwa. Cyber-Oko stanie się dla niektórych niepełnosprawnych wychowanków jedyną drogą komunikowania się ze światem zewnętrznym. Specjaliści pracujący w ośrodku będą mogli wykonywać z dziećmi ćwiczenia stymulujące wszystkie funkcje mózgu – mowę, myślenie czy pamięć. Konferencja była również okazją do podzielenia się wiedzą na temat innych nowoczesnych terapii takich jak: biofeedback, Tomatis czy integracja sensoryczna od lat stosowanych w dąbrowskiej placówce.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03