Obchody Dnia Ziemi
26 kwietnia 2018

Hasło Dnia Ziemi w 2018 roku brzmiało: „End Plastic Pollution”.

Działania, do których nawołuje hasło Dnia Ziemi 2018, miały polegać przede wszystkim na promowaniu inicjatyw związanych z przyjęciem globalnych norm regulujących zanieczyszczanie środowiska tworzywami sztucznymi. Celem każdego Dnia Ziemi jest uświadomienie problemów związanych ze zmianami klimatu, przeludnieniem, wymieraniem gatunków czy brakiem wody w wielu częściach świata. Tego dnia promuje się działania na rzecz walki z zanieczyszczeniem środowiska i edukowanie ludzi na całym świecie, jak wielki problem stanowi zanieczyszczenie środowiska odpadami zrobionymi z tworzyw sztucznych. Tegoroczne święto rozpoczęło się w naszym Ośrodku przeprowadzeniem przez Ewę Tarnowską konkursu przyrodniczo – ekologicznego „Mamy tylko jedną Ziemię” już w dniu 26 marca. I miejsce w tym konkursie zajął Dawid Sobiegała z kl. III PP, II miejsce zajęła uczennica kl. III gimnazjum Zet Agata Sznicer, a III miejsce zdobyła Daria Sodo z kl. II PP. W Dąbrowie Górniczej głównym hasłem obchodów Dnia Ziemi było „Chrońmy przyrodę – walczmy ze smogiem”. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na palący problem zanieczyszczenia powietrza w naszym reginie, szczególnie w sezonie grzewczym. Główna uroczystość dla dzieci przedszkolnych oraz uczniów dąbrowskich szkół odbyła się 26 kwietnia 2018 r. Nasz Ośrodek reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej oraz Przysposabiającej do Pracy, a wydarzeniem współtowarzyszącym był wernisaż prac uczniów. Prace uczniów zwracały uwagę na piękno naszej przyrody oraz zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt zanieczyszczeniem środowiska. Całość obchodów Dnia Ziemi zorganizowały: Lidia Jakubowska, Małgorzata Rozwadowska i Ewa Tarnowska przy pomocy wszystkich nauczycieli SPP oraz Gimnazjum Specjalnego.

Lidia Jakubowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03