Ochrona zagrożonych gatunków
30 kwietnia 2019

30 kwietnia 2019 r. uczniowie gimnazjum brali udział w obchodach Dni Ziemi. Choć hasło tegorocznych obchodów brzmi: „Ochrona zagrożonych gatunków”, to wyjaśniono, że człowiek rzadko spotyka się na swej drodze z zagrożonymi gatunkami, co nie znaczy, że nie ma wpływu na ich los. Najczęstszą aktywnością każdego z nas jest robienie zakupów, a świadome zakupy oraz to, co robimy z odpadkami – segregacja i recykling, mają wpływ na zagrożone gatunki. Generujemy śmieci, a często spalamy je w paleniskach emitując do atmosfery tzw. „niską emisję” i tym przyczyniamy się do niszczenia bioróżnorodności. Dlatego uczniowie mieli możliwość przekonać się, czy są świadomymi konsumentami, w formie gry dydaktycznej, podczas której robili zakupy i dokonywali segregacji śmieci. Następnie ich wybory były punktowane i podsumowano zabawę edukacyjną. Gimnazjaliści poznali także oznaczenia na produktach, certyfikowane znaki na produktach oraz pojęcie: greenwashing.

J. Wilmowska, A. Kępa, A. Bugaj

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03