SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Ogólnopolski dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych – PP

Ogólnopolski dzień bezpłatnych diagnoz logopedycznych – PP
21 lutego 2021

Europejski Dzień Logopedy 2021 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59

zaprasza 05.03.2021 r. w godz. 7.00 – 17.00
dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół na terenie Dąbrowy Górniczej do udziału on-line
w BEZPŁATNYCH DIAGNOZACH LOGOPEDYCZNYCH

Diagnozy zostaną przeprowadzone
przez neurologopedów i logopedów SOSW.

Chęć udziału w bezpłatnych diagnozach należy zgłosić do dnia
4.03.2021 r.
pod nr telefonu: 512 996 494

Celem Akcji jest:
– ułatwienie osobom z zaburzeniami mowy dostępu do profesjonalnej diagnozy;
– rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej oraz stworzenie warunków do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji i diagnozy;
– pomoc osobom zainteresowanym w rozwiązywaniu problemów z komunikacją słowną.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03