Ojczyzno droga i luba…
12 listopada 2018

„Ojczyzno droga i luba (…)
Niewart Ciebie, niewart życia,
Kto w niewoli żyć może!”

To motto Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego pt. „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Celem przedsięwzięcia jest, między innymi, wzmacnianie postaw patriotycznych, uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rozwijanie wśród uczniów pasji historycznych, a także rozbudzanie ich wrażliwości poetyckiej i rozwijanie uzdolnień literackich. Każdy uczestnik konkursu złożył samodzielnie napisany wiersz nigdzie do tej pory niepublikowany i nienagradzany, związany z tematyką konkursu. Wiersze dotyczyły dążeń Polaków do niepodległości i wolności.

Joanna Wyjadłowska

Wiersze

„Polska, mój wolny kraj”

Z kilku słów nieużywanych,
dzisiaj na plac wybiegło piękne słowo,
które brzmi – Niepodległość.
Niepodległość to historia, lecz na co dzień to po prostu dom,
Polski dom, polska szkoła, polski las polskie morze.
Niepodległość znaczy – nie bój się spać,
nie bój się śmiać, kochać, cieszyć.
Jesteś w wolnym kraju wśród wolnych ludzi.

„Święto Wolności”

Dla polskiej godności
Dziś wielkie święto wypada
11 listopada.
Niesamowite liczby 123
I nasza Polska wyłania się z mgły.
Polskich dowódców było wielu
Wyprowadzili Naród z rąk zaborców,
Których aż trzech było.
W sercach i myślach Polacy
Do wolności dążyli.
Zatem pamiętajmy
I hołd im składajmy.
Dziś nam myśleć o przeszłości wypada
Oraz o polskiej Niepodległości.
Była taka bitwa
„Cud nad Wisłą”
Niepodległa – nasze barwy biało – czerwone
Uliczny zrobimy szlak na Jej znak.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03