SOSW Ośrodek Dokumenty ośrodka

Dokumenty ośrodka

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 2 PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
 STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ NR 1 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SOSW
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SOSW
 REGULAMIN INTERNATU SOSW 
 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SOSW 
 REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SOSW
REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU DO SZKOŁY I ODWOZU ZE SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA 2017-2022
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

RAPORTY Z EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 II ETAP EDUKACYJNY PRZEDMIOT EWALUACJI – RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 GRUPY REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE PRZEDMIOT EWALUACJI – RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I ETAP EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM PRZEDMIOT EWALUACJI – RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY
RAPORT – EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEPROWADZONA W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017- 2018
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W INTERNACIE W ROKU SZKOLNYM 2017-2018
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ – KLASY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM W ROKU 2017-2018
RRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM Z W ROKU 2017- 2018
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W ROKU 2017- 2018
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA W ROKU 2017- 2018
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03