SOSW Ośrodek Dokumenty ośrodka

Dokumenty ośrodka

STATUT IV LICEUM – PROJEKT
STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 2 PRZY SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
 STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ NR 1 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SOSW
 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU OCENY PRACY NAUCZYCIELI W SOSW
 REGULAMIN INTERNATU SOSW 
 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SOSW 
 REGULAMIN ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SOSW
REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU DO SZKOŁY I ODWOZU ZE SZKOŁY
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA 2017-2022
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

RAPORTY Z EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA w 2018-2019r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W 2018-2019 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W 2018-2019 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1Z W 2018-2019 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w 2018-2019 r. – klasy 4-6
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w 2018-2019 r. – klasy 7-8
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W 2018-2019 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W INTERNACIE W 2018-2019 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W 2018-2019 r.
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03