SOSW Ośrodek Dokumenty ośrodka

Dokumenty ośrodka

STATUT SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 STATUT PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 2 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1 IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 STATUT SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 
 STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ NR 1 IMIENIA ZOFII KSIĄŻEK – BREGUŁOWEJ W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
 REGULAMIN INTERNATU SOSW 
REGULAMIN SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI W CZASIE DOWOZU DO SZKOŁY I ODWOZU ZE SZKOŁY
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA 2017-2022
PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY

RAPORTY Z EWALUACJI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ – BRANŻOWA SZKOŁA SPECJALNA I STOPNIA W 2019-2020 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ NR 1Z W 2019-2020 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w 2019-2020 r. – klasy 4-6
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 w 2019-2020 r. – klasy 7-8
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W 2019-2020 r.
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W 2019-2020 r.
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03