Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Violetta Trzcina

WICEDYREKTORZY:

Przedszkole Specjalne nr 2


mgr Elżbieta Konieczna

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 1

mgr Monika Dziopa

mgr Adrianna Włodarska

mgr Anna Caputa

mgr Marta Pronobis-Żak

IV Liceum Ogólnokształcące Specjalne


mgr Elżbieta Chycka

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


mgr Marek Stokłosa

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 1


mgr Danuta Krzystanek-Żak

Wczesne wspomaganie rozwoju oraz rehabilitacja ruchu


mgr Magdalena Podsiadło

Kierownik internatu

mgr Jarosław Caputa

Kierownik świetlicy

mgr Edyta Musiał

Kierownik do spraw dowozów uczniów


mgr Renata Mazurkiewicz

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03