SOSW Ośrodek Nauczyciele

Nauczyciele

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

ZAŁATWIANIE SPRAW Z CUW

Drodzy nauczyciele, w związku z pismem otrzymanym w dniu 30 czerwca 2020r, prosimy o załatwianie spraw z CUW telefonicznie – poprzez uruchomioną od 1 lipca infolinię 327180452 w godzinach od 12.00- 14.00, w tych samych godzinach można osobiście załatwić sprawy kadrowo – finansowe w CUW.

NAUCZYCIELE W PROJEKCIE ERASMUS +
#ERASMUSDAYS# ERASMUSDAYS 2020
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
ZESPOŁY RADY PEDAGOGICZNEJ POWOŁANE DO PRACY W roku szkol. 2020-2021
HARMNOGRAM RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
PROJEKT ERASMUS + KREATYWNY NAUCZYCIEL
KONFERENCJE DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI 2020
MEN – BEZPIECZNA SZKOŁA – ZAGROŻENIA I ZALECANE DZIAŁANIA
MEN – DOBRE PRAKTYKI W CZASIE EDUKACJI ZDALNEJ
MEN, GIS – NOWE NARKOTYKI – PORADNIK DLA NAUCZYCIELI
LIST PREZYDENTA DĄBROWY GÓRNICZEJ DO NAUCZYCIELI NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
INFOLINIA CUW
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 4-8
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA ZET KLASY 1-8
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA – PORADNIK UODO DLA SZKÓŁ
PORADNIK MEN – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ
KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – NOWE REGULACJE PRAWNE
ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ POLECA
NAUKA ZDALNA PODCZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W SZKOŁACH – REKOMENDACJE DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW
BEZPŁATNA E-KONFERENCJA „WIĘCEJ I BLIŻEJ – JAK NOWOCZESNA EDUKACJA WSPIERA NAUCZYCIELI
INFORMACJA MEN – Realizacja awansu zawodowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
PROGRAM „POTRZEBUJĘ – STUDIUJĘ”
INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH – ZAPRASZA NA NOWY NABÓR
DOSTOSOWANIA DLA UCZNIÓW SŁABOWIDZĄCYCH
CIEKAWE STRONY INTERNETOWE, PROGRAMY, APLIKACJE DLA NAUCZYCIELI
Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka – klubu dziecięcego – przedszkola – szkoły?
PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI
JAK ZAPOBIEGAĆ ZAKAŻENIU?
PLAKAT
INFORMACJA – „PRZESTRZEŃ DLA EDUKACJI – SZKOŁA JEST NASZA!”
PLAKAT – PRZESTRZEŃ DLA EDUKACJI – SZKOŁA JEST NASZA
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019-2020
HARMONOGRAM SPOTKAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
ZESPOŁY I KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA KLAS 1-3 POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ZESPOŁY I KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ZESPOŁY I KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZET POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ZESPOŁY I KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ZESPOŁY I KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA
POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
ZESPOŁY I KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PUBLIKACJE / DOBRE PRAKTYKI

PRACA Z UCZNIEM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI NA ODLEGŁOŚĆ…
ROLA MOTYWACJI W NAUCZANIU ZDALNYM
TERAPIA RĘKI
PODRÓŻE MAŁE I DUŻE
SZLACHETNA PACZKA
WYKŁAD PRZEDSTAWIONY NA KONFERENCJI RP W DN. 19.11.2019 R.
WYKŁAD B. MICHALIK PRZEDSTAWIONY NA KONFERENCJI 19.11.2019 R.
SZKOŁA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW 2018/2019
ARTETERAPIA KLUCZEM KOMUNIKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – REALIZACJA PROJEKTU ERASMUS +
ŚWIĘTO BIAŁEJ LASKI W SOSW 23.10.2019
SZKOLENIE LEGO EDUCATION
JESZCZE RAZ O WYPALENIU ZAWODOWYM – JAK ROZPOZNAĆ, JAK SOBIE RADZIĆ
FESTIWAL EMPATII W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
ĆWICZENIA PERCEPCJI WZROKOWEJ I KOORDYNACJI WZROKOWO – RUCHOWEJ. STYMULACJA SŁUCHOWA
SZKOLENIE W WIŚLE
ZAGROŻENIA I ZALECANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO UCZNIÓW
WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW SI W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM
ŚWIATOWE DNI ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – 02-05.04.2019
WARSZTATY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU
POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
PROGRAM WŁASNY PT. „SZKOLNA AKADEMIA DOBREGO SMAKU”
ROLA ZABAWY W PROFILAKTYCE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ – TWORZENIE PROJEKTÓW
ZACHOWANIA TRUDNE, A KOMUNIKACJA AAC
ROLA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
ROZWÓJ PROCESÓW EMOCJONALNO – MOTYWACYJNYCH U OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ROZWIJANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI U UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWAŃ.
CO TO JEST SENSOPLASTYKA?
WYKORZYSTANIE KINESIOTAPINGU W LOGOPEDII
EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU 03-07.12.2018 r.
KOMUNIKACJA NAUCZYCIELA/SPECJALISTY Z RODZICEM A FAZY AKCEPTACJI PRZEZ RODZICA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SWOJEGO DZIECKA
SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
WYKORZYSTANIE SPRZĘTÓW WYPOSAŻENIA SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
BAJKA TERAPEUTYCZNA – LENKA
UWAGA JAKO ŹRÓDŁO MOTYWACJI DO AKTYWNOŚCI DZIAŁANIA DZIECKA Z AUTYZMEM
METODY UZYSKIWANIA PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK
ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE
WYBRANE FORMY I METODY ORGANIZACJI ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA UCZNIÓW SŁABOWIDZĄCYCH
INNOWACJE REALIZOWANE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ ZAJĘCIACH DODATKOWYCH W KLASACH LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
DMUCHAJKI LOGOPEDYCZNE – czyli jak wydłużyć fazę wydechową
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – PREZENTACJA BSH
DOBRE PRAKTYKI – LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III LO
SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ DLA NAUCZYCIELI SOSW PT. „RETRO ZABAWY”.
Prezentacja – załącznik nr 1
Zdjęcie – załącznik nr 2
Prezentacja – załącznik nr 3
PROJEKT: „ARTETERAPIA KLUCZEM KOMUNIKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
TWÓRCZE METODY PRACY Z UCZNIAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ZABAWY LOGORYTMICZNE
ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DO PRACY W DOMU
ĆWICZENIA USPRAWNIANIAJACE WIDZENIE
MAKATON
WYKORZYSTANIE METODY SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNEJ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM – PROCEDURY POSTĘPOWANIA
PROGRAM TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM – TEACCH
PSYCHOSTYMULACYJNE METODY KSZTAŁTOWANIA I ROZWOJU MOWY
ŚMIESZNE MINKI – CZYLI JAK USPRAWNIĆ MOTORYKĘ NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH
TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z AUTYZMEM 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM
WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
WYKORZYSTANIE MAS PRZEKSZTAŁCALNYCH NA ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ
ZABURZENIA MOWY I ICH PRZYCZYNY U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE – LOGOPEDYCZNE
METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS
PREZENTACJA ETWINNING WARSZAWA
ROZWIJAMY ZMYSŁ DOTYKU
SEMINARIUM ETWINNING
JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AFAZJĄ
KWARTALNIK PIERWSZAKA – JUŻ W SZKOLE CZ.1
KWARTALNIK PIERWSZAKA – ŚLUBOWANIE CZ.2
TERAPIA PODSTAWĄ EDUKACJI UCZNIA Z AUTYZMEM
OGÓLNOPOLSKA AKCJA SZKOŁA NA PTAK!
FILM – „DZIEŃ BABCI I DZIADKA – MAŁY”
FILM – ZAJĘCIA W KLASACH I-VIII ZET ROK SZKOLNY 2018/2019
FILM – „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”
FILM – „SZKOŁA TWÓRCZEGO GOTOWANIA”
FILM – ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
FILM – MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03