SOSW Ośrodek Nauczyciele

Nauczyciele

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019-2020
REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELSKICH
ZESPOŁY I KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ SP POWOŁANE DO PRACY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

PUBLIKACJE / DOBRE PRAKTYKI

SZKOLENIE W WIŚLE
ZAGROŻENIA I ZALECANE DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO UCZNIÓW
WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW SI W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
ŚWIATOWY DZIEŃ WODY W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM
ŚWIATOWE DNI ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU – 02-05.04.2019
WARSZTATY Z OKAZJI ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU
POLSKO-ROSYJSKA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI
PROGRAM WŁASNY PT. „SZKOLNA AKADEMIA DOBREGO SMAKU”
ROLA ZABAWY W PROFILAKTYCE I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ DZIECKA
DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ – TWORZENIE PROJEKTÓW
ZACHOWANIA TRUDNE, A KOMUNIKACJA AAC
ROLA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA DZIECI I MŁODZIEŻY
ROZWÓJ PROCESÓW EMOCJONALNO – MOTYWACYJNYCH U OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ROZWIJANIE NOWYCH UMIEJĘTNOŚCI U UCZNIÓW Z AUTYZMEM Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK STOSOWANEJ ANALIZY ZACHOWAŃ.
CO TO JEST SENSOPLASTYKA?
WYKORZYSTANIE KINESIOTAPINGU W LOGOPEDII
EUROPEJSKI TYDZIEŃ AUTYZMU 03-07.12.2018 r.
KOMUNIKACJA NAUCZYCIELA/SPECJALISTY Z RODZICEM A FAZY AKCEPTACJI PRZEZ RODZICA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI SWOJEGO DZIECKA
SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
WYKORZYSTANIE SPRZĘTÓW WYPOSAŻENIA SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
BAJKA TERAPEUTYCZNA – LENKA
UWAGA JAKO ŹRÓDŁO MOTYWACJI DO AKTYWNOŚCI DZIAŁANIA DZIECKA Z AUTYZMEM
METODY UZYSKIWANIA PRAWIDŁOWEJ WYMOWY GŁOSEK
ZAJĘCIA LOGORYTMICZNE
WYBRANE FORMY I METODY ORGANIZACJI ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA UCZNIÓW SŁABOWIDZĄCYCH
INNOWACJE REALIZOWANE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ ZAJĘCIACH DODATKOWYCH W KLASACH LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
DMUCHAJKI LOGOPEDYCZNE – czyli jak wydłużyć fazę wydechową
PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ – PREZENTACJA BSH
DOBRE PRAKTYKI – LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III LO
SCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ DLA NAUCZYCIELI SOSW PT. „RETRO ZABAWY”.
Prezentacja – załącznik nr 1
Zdjęcie – załącznik nr 2
Prezentacja – załącznik nr 3
PROJEKT: „ARTETERAPIA KLUCZEM KOMUNIKACJI NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
TWÓRCZE METODY PRACY Z UCZNIAMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
ZABAWY LOGORYTMICZNE
ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DO PRACY W DOMU
ĆWICZENIA USPRAWNIANIAJACE WIDZENIE
MAKATON
WYKORZYSTANIE METODY SYMULTANICZNO – SEKWENCYJNEJ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
JAK SKUTECZNIE PRACOWAĆ Z DZIECKIEM – PROCEDURY POSTĘPOWANIA
PROGRAM TERAPII I EDUKACJI DZIECI Z AUTYZMEM – TEACCH
PSYCHOSTYMULACYJNE METODY KSZTAŁTOWANIA I ROZWOJU MOWY
ŚMIESZNE MINKI – CZYLI JAK USPRAWNIĆ MOTORYKĘ NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH
TERAPIA LOGOPEDYCZNA DZIECKA Z AUTYZMEM 
TERAPIA LOGOPEDYCZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM
WPŁYW CZYTANIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY
WYKORZYSTANIE MAS PRZEKSZTAŁCALNYCH NA ZAJĘCIACH ROZWIJAJĄCYCH KREATYWNOŚĆ
ZABURZENIA MOWY I ICH PRZYCZYNY U DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE – LOGOPEDYCZNE
METODA AKTYWNEGO SŁUCHANIA MUZYKI WEDŁUG BATII STRAUSS
PREZENTACJA ETWINNING WARSZAWA
ROZWIJAMY ZMYSŁ DOTYKU
SEMINARIUM ETWINNING
JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z AFAZJĄ
KWARTALNIK PIERWSZAKA – JUŻ W SZKOLE CZ.1
KWARTALNIK PIERWSZAKA – ŚLUBOWANIE CZ.2
TERAPIA PODSTAWĄ EDUKACJI UCZNIA Z AUTYZMEM
OGÓLNOPOLSKA AKCJA SZKOŁA NA PTAK!
FILM – „DZIEŃ BABCI I DZIADKA – MAŁY”
FILM – ZAJĘCIA W KLASACH I-VIII ZET ROK SZKOLNY 2018/2019
FILM – „UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ”
FILM – „SZKOŁA TWÓRCZEGO GOTOWANIA”
FILM – ZAJĘCIA W SALI DOŚWIADCZANIA ŚWIATA
FILM – MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03