SOSW Ośrodek Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
WNIOSEK O PODJĘCIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
ANALIZA PRACY WŁASNEJ NAUCZYCIELA ZA OKRES WRZESIEŃ 2018 – STYCZEŃ 2019
PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZESPOŁU KLASYFIKACYJNEGO W SPRAWIE KLASYFIKACJI ZA PIERWSZY OKRES ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
WZÓR PROGRAMU DO ZAJĘĆ KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH
ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY UCZNIA
Aneks do IPET
IPET I – Etap ZET
IPET II i III – Etap ZET
IPET IV – Etap ZET
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03