Rodzice

DOBRY START 300 dla ucznia – List Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz MEN
DOBRY START 300 dla ucznia – ulotka
WYPRAWKA SZKOLNA – ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
WYPRAWKA SZKOLNA – UCHWAŁA RADY MINISTRÓW
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – UCZNIA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
HARMONOGRAM DYŻURÓW PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – SZKOŁA PODSTAWOWA KASY 4-8
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – GIMNAZJUM Z I SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA SPECJALNA
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – GIMNAZJUM NR 2
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
LIST MEN I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW 2018/2019 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BEZPŁATNYCH KONSULTACJI – INFORMACJA
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE – „RUCH KLUCZEM DO INTELIGENCJI”
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA
PISMO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SOSW
WNIOSEK DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
DZIECKO W KRYZYSIE – JAK POMAGAĆ
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
WARSZTATY EEG BIOFEEDBACK
WARSZTATY TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE Z ZAKRESU ALTERNATYWNYCH I WSPOMAGAJĄCYCH METOD KOMUNIKACJI

Jadłospis

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE 04.02.2019 – 08.02.2019 r.
JADŁOSPIS SZKOŁA 04.02.2019 – 08.02.2019 r.
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03