Rodzice

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 KLASY 1-3 SP
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 KLASY 4-8 SP
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PO KLASIE VIII
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PO GIMNAZJUM – NOWA PODSTAWA
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – PO SZKOLE PODSTAWOWEJ
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA – PO GIMNAZJUM
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
ULOTKA – DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO I CYFROWEGO UCZNIÓW NA TERENIE SOSW
BEZPIECZNA SZKOŁA – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
GDZIE SZUKAĆ POMOCY ? – TELEFONY ZAUFANIA
DZIAŁANIA INTERWENCYJNE OŚRODKA W TRUDNYCH SYTUACJACH WYCHOWAWCZYCH ORAZ SYTUACJACH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY
PROJEKT – WYCHODZIMY W ŚWIAT
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – RODZIC SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – OSÓB UPOWAŻNIONYCH SZKOŁA ART 14 bez podpisu ADO.
KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA – UCZNIA PEŁNOLETNIEGO SZKOŁA ART 13 bez podpisu ADO.
GODZINY LEKCJI ORAZ PRZERW
REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH I PONADGIMNAZJALNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020
INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW 2018/2019 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROGRAMIE – „RUCH KLUCZEM DO INTELIGENCJI”
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TORNISTRA
PISMO MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
REGULAMIN DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOWOZU I ODWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SOSW
WNIOSEK DOWOZU DZIECKA DO SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
DZIECKO W KRYZYSIE – JAK POMAGAĆ
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Jadłospis

JADŁOSPIS PRZEDSZKOLE 10.06.2019 – 14.06.2019 r.
JADŁOSPIS SZKOŁA 17.06.2019 – 21.06.2019 r.
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03