SOSW Ośrodek Sponsorzy

Sponsorzy

MAREK MICHNIK – POMOCNA DŁOŃ NASZEGO OŚRODKA

Marek Michnik – człowiek o gorącym, ogromnym sercu, w którym zawsze znajdzie się miejsce dla dzieci potrzebujących wsparcia. Długoletnia współpraca z naszym Ośrodkiem, życzliwość i przyjazna dłoń zaowocowały wieloma darami, które pomagają naszym niepełnosprawnym wychowankom pokonywać ograniczenia oraz bariery, a nauczycieli i rehabilitantów wspierają w pracy podejmowanej dla dobra dzieci. Pierwszą pomocą okazana uczniom, było wsparcie finansowe wyżywienia dzieci z rodzin ubogich, letniego wypoczynku i nagród. Później coroczne dary były dofinansowaniem do sprzętu, urządzeń wspierających rehabilitację, klasopracowni i pracowni. Szczególnym darem było przekazanie pełnego wyposażenia pracowni „Cyber-Oka” – dzięki której jesteśmy jedyną w kraju placówką , gdzie dzieci, które nie mówią i często nie mogą się poruszać, będą mogły teraz porozumiewać się z otoczeniem, będą sygnalizowały swoje potrzeby i pragnienia. Nasz darczyńca zapowiedział, że nie poprzestanie na dotychczasowym wsparciu i będzie dalej pomagał dzieciom niepełnosprawnym w naszej placówce. Jesteśmy MU za to bardzo wdzięczni.

MAREK MICHNIK – POMOCNA DŁOŃ NASZEGO OŚRODKA

NOWE POMOCE DO AAC

Dnia 01 kwietnia 2019 roku, mieliśmy przyjemność osobiście poznać i gościć w naszej szkole wyjątkową osobę. W tym dniu nasz ośrodek odwiedził Pan Krzysztof Kurjański, członek zarządu oraz dyrektor zarządzający spółką Outokumpu Distribution Polska Sp.z o.o. Była to wspaniała wizyta pełna pozytywnych emocji, wrażeń i niespodzianek. Tego dnia otrzymaliśmy od Pana Krzysztofa cudowny prezent – pomoce do AAC – komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Otrzymane dary pozwolą uczniom przejawiającym trudności w komunikowaniu się porozumiewać się zgodnie ze swoimi potrzebami i możliwościami poznawczymi, a tym samym budować tożsamość, autonomię a w konsekwencji życiową niezależność. Dzięki ofiarności Pana Krzysztofa możliwa jest realizacja postawionych celów i spełnienia marzeń niejednego rodzica, który pragnie „usłyszeć” swoje dziecko. Dlatego w imieniu dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów składamy serdeczne podziękowania Panu Krzysztofowi Kurjańskiemu oraz spółce Outokumpu Distribution Polska Sp.z o.o. za gest i pomocną dłoń, a naszej wdzięczności nie wyrażą żadne słowa. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas będzie pierwszym etapem naszej współpracy oraz umocnieniem przyjacielskich relacji.

POMOGLI SPEŁNIĆ MARZENIA DZIECI

W kwietniu 2018 r. roku mieliśmy okazję gościć Prezesa NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Pana Yasukazu Hijikata oraz Pana Piotra Słowika, którzy swoimi działaniami wpisali się w grono Przyjaciół Ośrodka, ludzi żywo zainteresowanych troską o człowieka, zwłaszcza tego potrzebującego pomocy. Swoimi działaniami i wsparciem pomogli spełniać marzenia naszych podopiecznych, wzbudzić ich radość i przekonanie, że mogą pokonywać ograniczenia i bariery.

Ze środków przekazanych przez NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. zakupiliśmy na potrzeby Ośrodka:
– Elektryczny podnośnik jezdny
– Pionizator elektryczny Baffin
– Tor do nauki chodzenia z przeszkodami
– Siedziska rehabilitacyjne Baffin dla przedszkolaków

Chcąc podziękować za wsparcie i troskę zaprosiliśmy naszych darczyńców do zwiedzenia Ośrodka, w czasie którego rehabilitanci zaprezentowali pracę z dziećmi na sprzęcie zakupionym dzięki przekazanym przez firmę NGK Ceramics środkom. Nasi goście z dużym zainteresowaniem zwiedzali gabinety, pracownie i klasy obserwując codzienne zajęcia edukacyjne, sportowe i rehabilitacyjne. Uczniowie podziękowali wyjątkowym gościom za życzliwość, pomoc i gorące serca, w których zawsze znajdzie się miejsce dla dzieci potrzebujących wsparcia.

Serdecznie dziękujemy!

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03