SOSW Ośrodek Stowarzyszenia Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień”

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Ósmy Dzień”

Szanowni Państwo

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „ Ósmy dzień” serdecznie zaprasza do udziału w kolejnym projekcie p.t. „W rytmie serca”. Projekt skiekrowany jest do uczniów SOSW w Dąbrowie Górniczej w wieku od 10-16 lat z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym ich Rodziców/ Opiekunów. W ramach projektu zorganizowane będą warsztaty taneczne dla 12 dzieci oraz zajęcia fitness z elementami zumby dla ich Rodziców. Zajęcia odbywają się w tym samym czasie tak, aby zapewnić Rodzicom możliwość wytchnienia i swobodnego udziału. Obie formy aktywności odbywać się będą dwa razy w tygodniu w terminie od września do grudnia 2020 roku.

Udział w projekcie jest bezpłatny!!

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie zgłoszenia do udziału w projekcie i odesłanie na adres mailowy: gajus77@ tlen.pl w terminie do 13 września 2020 r.
Zgłoszenie znajduje się na profilu facebookowym Stowarzyszenia „Ósmy dzień”
O zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego jeśli chcecie Państwo dla siebie i swoich dzieci dobrej zabawy, aktywności fizycznej i chwili wytchnienia od trudów codziennego dnia serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji: 739 000 443

Projekt finansowany z środków Miasta Dąbrowa Górnicza

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów
Osób Niepełnosprawnych
ul. Sienkiewicza 6A
41-300 Dabrowa Górnicza

Stowarzyszenie Ósmy dzień powstało w 2018 roku z inicjatywy rodziców i wychowawców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest wsparcie psychologiczne, prawne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Naszym głównym celem jest stworzenie w naszym mieście miejsca, w którym dzieci oraz ich rodzice będą mogli spotykać się w wolnym czasie, rozwijać swoje zainteresowania i wspólnie rozwiązywać problemy. Chcemy stworzyć świetlicę środowiskową, która da niepełnosprawnym dzieciom szansę na rozwój i ciekawą zabawę, a rodzicom chwilę wytchnienia od trudów codzienności. Chcemy również wspierać rozwój dzieci poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, wyjazdów terapeutycznych i wycieczek. Chcemy w ten sposób dać dzieciom niepełnosprawnym szansę odkrywania swoich talentów, pasji i marzeń. Chcemy wreszcie pokazać społeczeństwu, iż dzieci niepełnosprawne, mimo pewnych ograniczeń są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Trzeba tylko dać im szansę, by odkryły swoje możliwości a rodzicom pokazać, iż wychowanie niepełnosprawnego dziecka, mimo wielu problemów, może być, przy odpowiednim wsparciu instytucji i ludzi dobrej woli, niezwykłą przygodą. I o tę szansę dla niepełnosprawnych dzieciaków, na nowy, lepszy …ósmy dzień chcemy, jako członkowie Stowarzyszenia powalczyć.

INFORMACJA DLA RODZICÓW – PIERWSZA SZABLA LEPSZEGO JUTRA
PROJEKT – PIERWSZA SZABLA LEPSZEGO JUTRA
PROJEKT – WYCHODZIMY W ŚWIAT
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
GRUPA TANECZNA „ÓSEMKI”
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03