SOSW Ośrodek Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
DOWÓZ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – SIWZ
DOWÓZ UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 – OGŁOSZENIE
PLANY ZAMÓWIEŃ 2019
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM” (2019)
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM” (2019)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM” (rok 2019)
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM”
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM”
DOWÓZ  UCZNIÓW  I  PODOPIECZNYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019 (Zad.: G, H, L) – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 04.07.2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: W RAMACH PROGRAMU KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZIN „ZA ŻYCIEM”
DOWÓZ  UCZNIÓW  I  PODOPIECZNYCH  W  ROKU  SZKOLNYM  2018/2019  –  Zadania: G, H, L (OGŁOSZENIE)
DOWÓZ UCZNIÓW I PODOPIECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (SIWZ) – Zadania G, H, L
DOWÓZ UCZNIÓW I PODOPIECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
DOWÓZ UCZNIÓW I PODOPIECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (OGŁOSZENIE)
DOWÓZ UCZNIÓW I PODOPIECZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 (SIWZ)
PLAN ZAMÓWIEŃ NA 2018
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – AKTYWNA TABLICA
ZAPYTANIE OFERTOWE – AKTYWNA TABLICA
ZAPYTANIE OFERTOWE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE JEGO CZĘŚCI
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ PRZEWOZOWĄ
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03