SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Podsumowanie akcji – „BohaterON – włącz historię”

Podsumowanie akcji – „BohaterON – włącz historię”
30 października 2018

„Zachować pamięć to nasz obowiązek, na zapomnienie brak przyzwolenia”

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod brutalnej niemieckiej okupacji. Niestety wśród kolejnych pokoleń świadomość jego znaczenia stopniowo zanika. W celu przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki tego okresu historii Polski nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii o tematyce historycznej mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, krzewienie postawy patriotycznej oraz budowanie wrażliwości społecznej. Nasi uczniowie przez dwa tygodnie wypisywali kartki pocztowe do anonimowych lub wybranych ze strony www. bohaterON.pl Powstańców. Dziękowali za ich heroizm, poświęcenie własnych spraw, za godną naśladowania postawę patriotyczną i za życie w wolnej Ojczyźnie. W sumie wysłaliśmy 136 kartek. Powyższa akcja przyczyniła się do rozbudzenia uczuć patriotycznych i dumy narodowej wśród naszych uczniów.

Joanna Wyjadłowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03