SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Ponadnarodowa mobilność uczniów

Ponadnarodowa mobilność uczniów
9 czerwca 2020

Ponadnarodowa mobilność uczniów – PO WER
„Komiksowe spotkanie z Ateną”- Grecja

W ramach realizacji projektu PO WER odbyła się zaplanowana mobilność do Aten w dniach od 09.02-15.02.2020r. Uczniom przedstawiono piękno Grecji, zwyczaje mieszkańców oraz codzienne życie ich rówieśników mieszkających na południu kraju. Uczestnicy projektu nawiązywali do starożytnej historii Hellady, przedstawiali między sobą grecką mitologię, historię i kulturę antyczną. Uczestnicy mobilności zrealizowali program przewidziany w harmonogramie wizyty. Pod opieką nauczycieli wykonali komiks pt. „A comic meeting with Athena”. Stosowanie nowoczesnych technologii pozwoliło nie tylko na codzienne komunikowanie się i pracę w zespołach, ale także na rozwijanie swoich kompetencji cyfryzacyjnych i językowych. Dziesięciu uczniów naszej szkoły było objętych autorskim programem nauki języka angielskiego. Udoskonalili rozumienie i tworzenie wypowiedzi w sytuacjach dnia codziennego, umiejętności związane z zachowaniem się na lotnisku, restauracji w środkach komunikacji publicznej oraz w sklepie. Rozwijano kompetencje kluczowe w ramach programu nauczania i podstawy programowej a codzienny kontakt z językiem obcym, cyfryzacją i kulturowością stanowią wartość dodaną. Link do galerii: https://padlet.com/anetkam898/d1xiwv4exzl14slz

Zespół projektowy

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03