Pouczające spotkanie
30 października 2019

W dniu 30.10.2019r. uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 1 gościli przedstawicieli Zarządu Transportu Metropolitarnego w Katowicach. Podczas obejrzanej prezentacji multimedialnej i wysłuchanego wykładu dzieci nabyły nową wiedzę w zakresie właściwego zachowania się w środkach komunikacji miejskiej. W trakcie ożywionej dyskusji uczniowie zadawali bardzo dużo pytań, byli zaciekawieni omawianą tematyką. Za aktywny udział w zajęciach dzieci otrzymały pamiątkowe naklejki, na których w sposób humorystyczny pokazano właściwe i niewłaściwe postawy pasażerów.

Agnieszka Pasternak

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03