SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA POZNAJMY SIĘ – spotkanie klas VII i VIII

POZNAJMY SIĘ – spotkanie klas VII i VIII
19 października 2018

W dniu 19.10.2018 r. odbyło się spotkanie integracyjne klas 7,8 szkoły podstawowej.W trakcie spotkania odbyły się gry i zabawy integracyjne, które miały dwa cele:
„POZNAJMY SIĘ” – czyli:
• nawiązanie kontaktu.
• ułatwianie wzajemnego poznania.
• nauka słuchania innych.
• budowanie zaufania wobec innych.
„CO NAS ŁĄCZY” – czyli:
• budowanie zaufania i samoświadomości.
• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
Integrowanie klas to bardzo ważny element oddziaływań wychowawczych. W obliczu istniejących zagrożeń jakie czyhają na dzieci i młodzież, działania integrujące stanowią istotny czynnik szeroko rozumianych oddziaływań profilaktycznych.

A.Włodarska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03