PP – W naszej pamięci …
11 listopada 2019

„Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej ojczyzny”… Tymi słowami uczniowie klas ZET oraz PP rozpoczęli uroczystą akademię poświęconą 101 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Głównym celem spotkania było upamiętnienie tych ważnych wydarzeń, oddanie hołdu wałczącym o Polskę, pielęgnowanie miłości do kraju ojczystego i przywiązania do symboli narodowych. Wierszem i tańcem, śpiewem i graniem, słowem i gestem nasi uczniowie wyrazili miłość i szacunek do Polski. Dumnie odśpiewali hymn narodowy prezentując godną naśladowania, patriotyczną postawę. Nastrój uświetnił wyrecytowany słowem oraz za pomocą komunikatorów „Katechizm polskiego dziecka” autorstwa Władysława Bełzy. Mamy nadzieję, że tak ważne słowa pozostaną w pamięci, jako cechy tożsamości młodego Polaka.

Magdalena Kwiecień

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03