SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Próbny egzamin dla kl. 8 – informacje

Próbny egzamin dla kl. 8 – informacje
27 marca 2020

MEN ogłosił, że zostały przygotowane próbne egzaminy ósmoklasistów przeprowadzane online z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

• 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
• 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
• 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – powinni rozwiązywać zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie.

Uczniowie prześlą swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań, wydruków), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

• w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
• podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
• w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
• informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
• przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
• arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
• arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
• osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
• filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03