SOSW Aktualności - SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej – PP

Procedury obowiązujące w bibliotece szkolnej – PP
9 września 2020

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03