SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Projekt Narodowe Czytanie – LO

Projekt Narodowe Czytanie – LO
9 września 2021

Udział młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego
w projekcje Narodowe Czytanie
akcji organizowanej przez Prezydenta RP

Lekturą Narodowego Czytania na kulminację akcji 4 września 2021 roku była „Moralność Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W tym roku prezydent Andrzej Duda w liście, w którym zaprasza wszystkich do udziału w czytaniu, napisał, że „to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. (…)Nasza szkoła już kolejny raz wzięła udział w projekcie wspólnego czytania wielkich dzieł literatury polskiej. Akcja ta została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza w roku 2012. Przez kolejne edycje czytaliśmy dzieła Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa, Quo vadis Henryka Sienkiewicza, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego aż wreszcie nowele polskie. Uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego zorganizowali wspólne czytanie dzieła Stefana Żeromskiego 7 września. Spotkanie przybliżyło postać wielkiej polskiej pisarki jaką była Gabriela Zapolska, kobiety niezwykłej jak na tamte czasy- była wybitną pisarką i dramaturgiem, krytykiem teatralnym i krytykiem sztuki. Nawet dzisiaj budzi nasz podziw jej odwaga, swoboda wypowiedzi i bardzo szerokie horyzonty. „Moralność pani Dulskiej” wyrasta z całej twórczości Zapolskiej, z jej sposobu myślenia o świecie, ilustrowania rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, że wspólna lektura tej mądrej książki pomoże nam jeszcze bardziej przybliżyć się do doświadczeń sprzed wieku. Pisarka ostro krytykuje hipokryzję, obłudę i ciasnotę horyzontów mieszczuchów. Określa to mianem kołtunerii lub dulszczyzny – czyli właśnie poglądów, jakie reprezentuje pani Dulska: fałszu przy wysokim mniemaniu o własnych walorach moralnych i obywatelskich. Zorganizowane spotkanie kolejny raz zjednoczyło nas wokół nieprzemijających wartości naszego literackiego kanonu, dało możliwość czerpania radości z bycia razem przy wspólnej lekturze.

A.Fojkis, A. Nowak

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03