SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Przedstawienie „Jaś i Małgosia”

Przedstawienie „Jaś i Małgosia”
21 listopada 2017

Zajęcia teatralne służą rozwijaniu aktywności intelektualnej, emocjonalno- społecznej i ruchowej. Pozwalają na realizację dziecięcych marzeń. Są doskonałą podstawą wszechstronnego rozwoju uczniów, który stanowi nadrzędny cel wszystkich działań pedagogicznych. Program koła teatralnego realizowanego w Szkole Podstawowej został opracowany do zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I i II etapu edukacyjnego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Założone cele, różnorodność metod i form przewidzianych przy jego realizacji sprzyjają atrakcyjności zajęć, aktywizacji uczniów w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego oraz stymulacji ich rozwoju psychofizycznego. Zajęcia kółka teatralnego umożliwiają wykorzystanie naturalnej skłonności dziecka do naśladowania i zabawy, a także aktywności emocjonalnej i ruchowej. Sprzyjają rozładowaniu napięcia i energii, przynoszą radość i satysfakcję. Celem tych zajęć jest rozwijanie dziecięcej wrażliwości na żywe słowo i tekst, wyzwalanie aktywności ruchowej i pantomimicznej dzieci oraz rozwijanie kreatywności i swobodnej ekspresji artystycznej. Najważniejsze jednak by na zajęciach dobrze się bawić. W ramach zajęć koła w dniu 21 listopada 2017 zostało zrealizowane przedstawienie teatralne pt. „Jaś i Małgosia” w którym występowali nauczyciele oraz uczniowie klas szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03