Quiz wiedzy o zdrowym stylu życia
25 listopada 2020

20 listopada 2020 r. odbyła się trzecia edycja Quizu wiedzy o zdrowym stylu życia. Konkurs był adresowany do klas 6 – 8, Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Celem przedsięwzięcia było popularyzowanie wiedzy z zakresu zdrowego żywienia, aktywności fizycznej, szkodliwości palenia, bezpiecznego opalania i przeciwdziałania chorobom. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą merytoryczną z zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

Organizator: Martyna Rutkowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03