SOSW Aktualności - BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA REGIONALNE FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO

REGIONALNE FORUM DORADZTWA ZAWODOWEGO
28 maja 2019

Dnia 28 maja 2019 r. uczestniczyliśmy w konferencji pt. „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy czyli perspektywy edukacyjne i zawodowe uczniów z niepełnosprawnością”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, podczas której przedstawiona została oferta szkół ponadpodstawowych, policealnych i uczelni wyższych w zakresie wsparcia uczniów/słuchaczy z niepełnosprawnością. W konferencji tej nie mogło zabraknąć reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych naszego Ośrodka: Liceum Ogólnokształcącego, Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Nasze stoisko wzbudzało ogromne zainteresowanie przybyłych na konferencje gości, którzy byli pełni podziwu dla prac wykonanych przez naszych uczniów. Podczas konferencji wystąpiła wicedyrektor Ośrodka Pani Danuta Krzystanek- Żak, która w panelu dyskusyjnym rozwiewała wątpliwości przybyłych na konferencję gości, odnośnie zagadnień związanych m.in. z rolą rodziny i szkoły w budowaniu motywacji do działania ucznia z niepełnosprawnością oraz promowała działania naszego Ośrodka.

M. Jajeśniak-Kalisz

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03