SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Regionalny Konkurs „ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE-MOJA MAŁA OJCZYZNA”

Regionalny Konkurs „ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE-MOJA MAŁA OJCZYZNA”
17 lutego 2020

Uczniowie Szkoły Podstawowej w ramach edukacji regionalnej wzięli udział w Regionalnym Konkursie „ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE- MOJA MAŁA OJCZYZNA”, który od lat organizuje Szkoła Podstawowa nr 27 w Sosnowcu. Głównym celem konkursu było zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją i historią regionu. Nasi uczniowie w trakcie przygotowań do udziału w wyżej wymienionym przedsięwzięciu poszerzyli swoją wiedzę na temat najbliższej okolicy, jej krajobrazu, zabytków, folkloru, walorów turystycznych oraz ludzi tu żyjących obecnie i w przeszłości. Nauczyli się poczucia wartości i dumy z przynależności do swojego regionu. Konkurs był trzy etapowy. W pierwszym etapie nasi podopieczni musieli zmierzyć się z olimpijskimi dyscyplinami. W drugiej części uczniowie wykazali się swoją wiedzą na temat historii miast Zagłębia, znajomości herbów, legend miejskich, zabytków, pomników i słynnych postaci związanych z regionem rozwiązując zadania testowe. 17 lutego przystąpiliśmy do trzeciego etapu konkursu – inscenizacji wylosowanej legendy z regionu. Nam przypadła do wystawienia legenda czeladzka pt: „Legenda o złotym ołtarzyku”. Nasi młodzi aktorzy długo przygotowywali się do finałowego występu, który miał miejsce w Sali Widowiskowo – Teatralnej „Muza” w Sosnowcu. W ostatecznej klasyfikacji uplasowaliśmy się na piątym miejscu oraz otrzymaliśmy nagrodę specjalną ufundowaną przez senator okręgu sosnowieckiego. Wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie otrzymali nagrody, a szkoła dyplom. Udział w przedsięwzięciach o charakterze regionalnym kształtują u dzieci i młodzieży szacunek wobec dorobku przeszłych pokoleń i potrzeby pielęgnowania tradycji oraz angażują do aktywnego i świadomego udziału uczniów w życiu wspólnoty lokalnej.

Joanna Wyjadłowska, Marta Wierzbowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03