SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA REGIONALNY KONKURS „ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE-MOJA MAŁA OJCZYZNA”

REGIONALNY KONKURS „ZAGŁĘBIE DĄBROWSKIE-MOJA MAŁA OJCZYZNA”
29 października 2019

W celu rozbudzenia wśród uczniów zainteresowania swoją ,,małą Ojczyzną” oraz poszerzenia wiedzy na temat historii i perspektyw rozwoju regionu uczniowie Szkoły Podstawowej wzięli udział w regionalnym konkursie „Zagłębie Dąbrowskie – Moja Mała Ojczyzna”. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Miasta Sosnowiec. Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie nasi podopieczni musieli zmierzyć się z olimpijskimi dyscyplinami, takimi jak znicz olimpijski, Dawid i Goliat, Syzyf, Koła Olimpijskie, wyprawa po złote runo, nić Ariadny czy szybkość Chronosa. We wszystkich konkurencjach wykazali się niezwykłą sprawnością i zręcznością. W drugim etapie uczniowie musieli wykazać się swoją wiedzą na temat historii miast Zagłębia, znajomości herbów, legend miejskich, zabytków, pomników i słynnych postaci związanych z regionem rozwiązując zadania testowe. Przed naszymi podopiecznymi najtrudniejszy trzeci etap konkursu. W lutym 2020 roku w Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza w Sosnowcu zaprezentują inscenizację teatralną wylosowanej legendy o tematyce regionalnej.

Joanna Wyjadłowska, Marta Wierzbowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03