SOSW Aktualności - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego – LO

Rocznica podpisania Porozumienia Katowickiego – LO
12 września 2021

Przedstawiciele Samorządu Szkolnego Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej w dniu 11 września 2021 r. wzięli udział w uroczystościach z okazji 41 rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego i powstania Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Porozumienia Katowickie swoją nazwę wzięły od Huty Katowice, gdzie 11 września 1980 r. dokument ten został podpisany przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Robotniczy. Było to czwarte, po gdańskim, szczecińskim i jastrzębskim, porozumienie. Uczniowie złożyli kwiaty pod Pomnikiem Porozumienia Katowickiego.

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03