SOSW Aktualności - SZKOŁA PODSTAWOWA Samorząd uczniowski ogłasza konkurs!

Samorząd uczniowski ogłasza konkurs!
22 kwietnia 2020

Witajcie Kochani.

Mijają kolejne dni nauki na odległość, w szkole nie ma zajęć, mamy troszkę więcej czasu, możemy realizować własne pomysły. Wprawdzie w telewizji jest dużo ciekawych, edukacyjnych programów, ale i tak trzeba sobie urozmaicać czas, aby zachować dobry nastrój, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Plakat do swojej ulubionej książki” przeznaczonym dla uczniów klas 4-8. Regulamin konkursu dostępny poniżej. Gdy praca będzie skończona, należy zrobić jej zdjęcie podpisać je i wysłać na e-maila: marzsobie@interia.pl lub azn@op.pl.
Regulamin konkursu dla uczniów 4-8:

„Wykonaj plakat do swojej ulubionej książki”

Cele konkursu:
– propagowanie czytelnictwa wśród uczniów
– rozbudzanie zainteresowań literaturą dla dzieci
– kształtowanie kultury żywego słowa
– pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
– dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
– kształtowanie poczucia estetyki
– doskonalenie sprawności manualnych
– rozwój kreatywności
– łączenie tradycji i nowoczesności
– poznawanie literatury wykorzystując nowe technologie
– integracja sztuki słowa i języka

1. Konkurs trwa od 22.04.2020 r. do 22.05.2020 r
2. Adresaci konkursu: uczniowie 4-8 szkoły podstawowej.
3. Warunki uczestnictwa:
Plakat reklamujący dowolną książkę przeczytaną w ostatnim czasie.
Technika: dowolna płaska, format prac A4. ( mile widziane wykorzystanie materiałów recyklingowych).
4. Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
5. Każdy uczeń ze może wykonać jedną pracę (plakat lub krótkie hasło reklamowe).
6. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej na e-maila
marzsobie@interia.pl lub azn@op.pl ( plakaty w formie wykonanych zdjęć)
7. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną 25.05. 2020 r.
8. Prace konkursowe powinny być opisane (imię_nazwisko_klasę).
9. Prace plastyczne zostaną ocenione przez powołane w tym celu jury.
10. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność
dziecka przy wykonaniu pracy plastycznej.
11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
12. Prezentacja prac będzie na stronie naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03