Ślubowanie klas pierwszych
17 listopada 2018

17 listopada 2018 roku dla uczniów klas pierwszych liceum, szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy był dniem szczególnym, bo odbyło się uroczyste ślubowanie. Po powitaniu wszystkich obecnych, odśpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu ślubowania przez pierwszoklasistów, głos zabrała Pani Dyrektor Violetta Trzcina, która życzyła młodzieży samych sukcesów na kolejnym etapie edukacyjnym i zacytowała słowa niewidomej aktorki i poetki, że „Wielki czyn powstaje z wielkiego marzenia”. Następie odbyło się uroczyste pasowanie. Potem głos został oddany młodzieży. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali program artystyczny. Na scenie pojawiła się wróżka Honorata oraz pierwszoklasiści, którzy chcieli wiedzieć, jak będzie wyglądać ich życie szkolne. Nie zabrakło pytań o atmosferę w nowej szkole, o nauczycieli, kolegów, o wycieczki, a także o internat i dania w stołówce. Wróżka zobaczyła też w szklanej kuli, że oprócz przyjemności, trzeba będzie pamiętać o obowiązkach szkolnych i, przede wszystkim, nauce. Podsumowaniem były słowa utworu Marka Grechuty: „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy.”. Wtedy na scenę wkroczył przedstawiciel samorządu uczniowskiego, który przepytał ślubujących z wiedzy o Ośrodku. Okazało się, że uczniowie znają Dyrekcję, swoich wychowawców, nazwy szkół, do których uczęszczają, ale również nabyli wiadomości dotyczące ich branży: ogrodnictwa i cukiernictwa. Za doskonałe odpowiedzi uczniowie i wychowawcy, którzy przygotowali ich do występu, otrzymali pamiątkowe tarcze, a następnie zaśpiewali piosenkę. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem dla Dyrekcji, nauczycieli i uczniów.

J. Wilmowska, J. Balicka-Kozub, J. Szufryn

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03