Stan Wojenny Lekcje
8 listopada 2021

„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE”
13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

W związku z realizacją w naszej szkole kuratoryjnego projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie” 13 grudnia 1981 – Pamiętamy! Uczniowie wraz z nauczycielami przystąpili do realizacji kolejnego działania w ramach w/wym. projektu. Nauczyciele w dniach od 3 do 5 listopada przeprowadzi w klasach VII i VIII lekcje historii z wykorzystaniem tek edukacyjnych poświęconych stanowi wojennemu. Teki edukacyjne zostały przygotowane przez Oddział IPN w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności „Stan wojenny 1891-1983” z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. Powyższe materiały edukacyjne zawierają teksty źródłowe oraz zadania dla uczniów. Ich celem jest uzupełnienie wiedzy zawartej w podręcznikach szkolnych na temat stanu wojennego. Uczniowie wraz z nauczycielami analizowali teksty źródłowe po czym rozwiązywali przygotowane dla nich ćwiczenia. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie uczniów do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Joanna Wyjadłowska, Marta Wierzbowska

kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03