STOWARZYSZENIE – KLUCZ
27 marca 2019

Spotkanie z przedstawicielami STOWARZYSZENIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO – KLUCZ

W dniu 27 marca 2019 r. w Szkole Przysposabiającej do Pracy zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Klucz. Stowarzyszenie realizuje projekty, które związane są z aktywizacja zawodową osób z niepełnosprawnościami. Zaproszeni goście przedstawili ofertę, w której znajdują się między innymi:
• wsparcie specjalistów: doradca zawodowy, psycholog, trener pracy,
• szkolenia zawodowe,
• kompleksowe pośrednictwo pracy,
• płatne staże zawodowe.
Obecni rodzice oraz sami uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami. Rodziców zainteresowała możliwość odbywania przez absolwentów płatnych staży na dogodnych dla nich warunkach. Wśród uczniów dużym zainteresowaniem cieszyła się możliwość uczestniczenia w kursie prawa jazdy, zakończona egzaminem. Spotkanie przebiegło w miłej bezpośredniej atmosferze pełnej zrozumienia potrzeb naszych przyszłych absolwentów. Przedstawiciele Stowarzyszenia Klucz opuścili spotkanie z propozycją dalszej współpracy i utrzymywania kontaktu.

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO KLUCZ – ULOTKA
kontrast
powiększenie

   

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

w Dąbrowie Górniczej
ul. Swobodna 59
tel. 32 261 80 03